מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

יש כמה שינויים צריכים להסתגל אליהם כאשר משנים סיווג מעוסק פטור לעוסק
מורשה:
.1 עדכון הסיווג במע"מ – בקשה למעבר לעוסק מורשה – יבוצע על ידי ברגע
שיוחלט לבצע מעבר.
.2 דיווחים תכופים יותר לרשויות המס : מס הכנסה , מע"מ וביטוח לאומי. ולכן
נדרש להעביר באופן שוטף או אחת לחודש, את כל החשבוניות מס ) הכנסות( ואת
ההוצאות דרך האפליקציה.
.3 מרגע שהעוסק הפך למורשה הוא אינו נהנה מפטור תשלומי וחיובי מע"מ,
וחלה עליו חובה לגבות מע"מ בכל עסקה שהוא מבצע. למשל, נכון להיום
המע"מ בישראל עומד על ,17% אז יש להוסיף למחיר של כל מוצר/שירות עוד
17% ולגבות אותם מהלקוחות.
מוצר שעוסק פטור מוכר ב100- ,₪ יימכר על ידי עוסק מורשה שהמוצר שלו גם
כן עולה 100 ₪ ב117- .₪
את המע"מ שהעוסק המורשה גובה מלקוחותיו יש להעביר – תשלום מע"מ וקיזוז
לרשויות המס. לכן חשוב לשמור בצד, בחסכון, את מיסי המע"מ המשולמים על ידי
הלקוחות ולא להשתמש בהם. אולם, מכיוון שגם לבעלי עסקים מורשים יש הוצאות
עסקיות והמוצרים והשירותים שעליהם שלמו גם כן כוללים מע"מ, בעת הדיווח
מפחיתים את המע"מ של ההוצאות השוטפות מסכום המע"מ שיש להעביר
לרשויות המס, כך שמבוצע קיזוז מע"מ, המפחית את חבות המע"מ של העוסק
המורשה. במקרים שבהם המע"מ ששולם על ההוצאות גבוה מהמע"מ הנדרש
לשלם על ההכנסות – יקבל העוסק המורשה החזרים ממע"מ. מועד תשלומי
המע"מ הוא עד ה15- לחודש.
.4 קבלות וחשבוניות מס – שינוי נוסף שיש לקחת בחשבון בעת מעבר מעוסק
פטור למורשה חל במסמכים החשבונאיים. עוסקים פטורים מחויבים להפיק אך
ורק קבלות לאחר קבלת תשלום עבור כל עסקה, אז עוסקים מורשים מחויבים
על פי חוק להפיק חשבונית מס קבלה , לאחר קבלת התשלום.
בחשבונית המס יש לפרט את פרטי העסק )ש ם, טלפון, כתובת, מספר עוסק
מורשה וכו'(, יש לתאר את המוצרים/שירותים הכלולים בעסקה, מספר
יחידות/פריטים, שיעור המע"מ, המחיר לפני מע"מ, סכום העסקה הכולל, אופן
העברת התשלום )צ'ק, העברה בנקאית, מזומן, אפליקציות תשלומים( וכו'.
יש לפנות ל תוכנת הנהלת החשבונות לביצוע השינוי לחשבונית מס קבלה.

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

פייסבוק
טוויטר
וואטסאפ
אימייל

בלוגים קשורים

הסבר על האפליקציה והשרות הדיגיטלי שלי

תחום ראיית החשבון עובר שינויים עם התקדמות הטכנולוגיה, ניהול חשבונות וראיית חשבון, הופכים להיות יותר דיגיטליים ומבוססי ענן. 

עוסק פטור מול עוסק מורשה – מהם ההבדלים?

החלטתם לפתוח עסק - בהצלחה ! רגע לפני פתיחת התיקים ברשויות ,כדאי לדעת מהם ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה ולבחון מה נכון עבור העסק שלכם.

הירשמו לשירות הדיגיטלי שלי

דילוג לתוכן