שרותי המשרד

פתיחת תיקים ברשות המס

הליך פתיחת התיקים ברשויות : מס הכנסה , מס ערך מוסף וביטוח לאומי. בהתאם לסוג העסק הנבחר. מבוצע באופן דיגיטלי על ידי המשרד (אין צורך להגיע למשרדי הרשויות) .

הנהלת חשבונות

המשרד מספק שירותי הנהלת חשבונות לעצמאים וחברות.

 

חשבות שכר

חישוב ניהול והפקת תלושי שכר לעובדים.

השירות כולל מעקב ובדיקת שעות עבודה, ניהול ימי חופשה , ימי מחלה , דמי הבראה . הפרשות לקופות הפנסיה והגמל ע"פ החוק.

דיווח ותשלום שוטף למוסדות – מה הכנסה וביטוח לאומי.

דוחות שנתיים לעצמאיים

הכנה והגשת דוח שנתי למס הכנסה ע"פ החוק לעצמאים (עוסקים פטורים ועוסקים מורשים) בעלי שליטה בחברות ושכירים המחוייבים בהגשת הדוח. תוך הקפדה על מימוש זכויות הלקוח הכולל הכרה בהוצאות המותרות, ניכויים וזיכויים המותרים ע"פ החוק. 

 

 

 

 

 

0

ביקורת דוחות כספיים

על פי חוק החברות, כל חברה חייבת למנות רו"ח (רואה חשבון) במטרה לבצע ביקורת רישום וניהול ספרים.
רו"ח מחוייב לערוך ביקורת בהתאם לתקני הביקורת המקובלים בישראל , כאשר הדגש הינו על ביקורת מדגמית.

מטרת הביקורת להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.

תוצר הביקורת הינו חוות דעת של הרואה החשבון.

 

אני פה כדי לספק לך את התמיכה והשירות המקצועי שנחוץ על מנת להבטיח שהביקורת והדו"חות הכספיים של החברה יתבצעו בצורה מקצועית ותוך עמידה בדרישות החוק.

החזרי מס לשכירים

שכירים רבים אינם מודעים להחזרי המגיע להם ממס הכנסה ,בשל חוסר ידע למכלול של הטבות המגיעות ע"פ חוק.

ניתן לקבל החזר מס עבור 6 שנים אחרונות בתוספת ריבית של 4%.

ישנם מספר קריטריונים לבדיקת זכאות להחזר מס.

משרדי מבצע בדיקת זכאות להחזר ללא עלות, גביית שכר הטרחה מתבצעת רק כאשר קיים החזר מס.

 

הצהרות הון

דו"ח הצהרת הון הוא דוח חובה שיש להגיש כל 4-7 שנים לפי דרישת מס הכנסה.
כדי להבטיח עמידה בדרישות החוק והגשת צהרת ההון בצורה נכונה, חשוב לשים דגש על ההקפדה והתשומת הלב במהלך ההכנה. בנוסף, יש לבצע בדיקה יסודית של דו"חות הצהרת ההון הקודמים שכבר הוגשו.
חשוב לציין שהגשת צהרת ההון היא תהליך הדורש ידע מקצועי וניסיון. במילים אחרות, על מנת לבצע את התהליך בצורה תקינה, יש לשתף פעולה עם בעל מקצוע שיש לו היכולת לבדוק ולהשוות את כל הנתונים בדו"חות הצהרת ההון.
אני כאן כדי לספק את המומחיות והתמיכה הנדרשת, ולהבטיח שהצהרת ההון תוגש בהתאם לחוק ולכללים.

החזרי מס שבח

מס שבח הוא מס שמחושב בעת מכירת דירה, והוא מתייחס לרווח ההון הנוצר בעקבות המכירה. המונח "שבח" נובע מההשבחה שנעשתה בנכס, כלומר – ההפרש בין מחיר המכירה של הדירה לבין המחיר בו נקנתה הדירה על ידי המחזיק הנוכחי בנכס, עם הצמדה למדד ולאחר קיזוז הוצאות רכישה והשבחה של הנכס (כולל שכר טרחה לעורך דין על עסקת הקנייה, עמלה למתווך ,עלויות שיפוץ הדירה, מס רכישה, הוצאות על ריבית המשכנתא, פחת ועוד. מס השבח עומד על 25% מתוך השבח נטו שנוצר בעת מכירת הדירה.

מי  מכר/ה נכס או קרקע בישראל – יכול/ה להיות זכאית להחזר מס שבח. ישנם פרמטרים שונים לזיכוי ממס שבח ולעיתים הסכומים מאוד גבוהים. מומלץ לבדוק וניתן לקבל החזר עד 6 שנים אחורה.

הירשמו לשירות הדיגיטלי שלי

דילוג לתוכן